Меню

Общи условия


Общи условия за ползване и пазаруване от онлайн магазин aksesoari.biz
Уважаеми клиенти, моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да станете клиент и да ползвате онлайн магазин aksesoari.biz. Използвайки опциите и активностите на сайта се приема, че сте съгласни с Общите условия за ползване.
Ако НЕ ПРИЕМАТЕ „Общите условия“, Ви молим да не използвайте нашия онлайн магазин.
Онлайн магазинът aksesoari.biz е собственост на Петакс ЕООД и се поддържа от въпросното дружество. Настоящите Общи условия за ползване на този уеб сайт са съобразени с действащото законодателство в Република България. Те обхващат взаимоотношенията между Петакс ЕООД, в качеството си на Доставчик, посредством онлайн магазина www.aksesoari.biz и Потребителите на тези услуги (клиенти). Общите условия влизат в сила за всеки един потребител, когато се направи регистрация и се даде достъп до онлайн услугите на сайта или чрез заплащане на продукти предлагани в сайта. С влизането в сила на общите условия, Потребителят е длъжен да спазва всички права и задължения, произтичащи от тях, както и всички други изисквания, регламентирани от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и в случаите, когато тези изисквания не са упоменати в Общите условия. Петакс ЕООД си запазва правото да прави промени и да актуализира настоящите условия по всяко време, без да е длъжен да уведомява т.нар. потребители за това предварително. Задължение на всеки потребител е да се информира за извършени промени в Общите условия.
 
Стоки и информация в магазина:
В съответствие с разпоредбите на Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП), ние предо- ставяме на всеки потребител, изчерпателна информация в сайта за всеки предлаган от нас продукт, преди придобиване на стока от нас и му даваме възможност да направи своя избор, както следва:
1. Подробно описание на свойства и характеристики на стоките, които трябва да бъдат предоставени на потребителя, подробно описани в страницата при показване на конкретния продукт продукт.
2. Цената на стоката е посочена, крайна, в български лева (BGN) с ДДС. Посочени са  и начините на плащане. Цената, посочена на стоката, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиента. Цените, потвърдени от www.aksesoari.biz при онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Транспортните (куриерските) разходи, не са включени в обявената цена на продукта и са за сметка на Потребителя.
3. Наличност на продукта
4. Начин на доставка и срок за получаване, както и гаранционен срок(важи за стоките, които имат гаранция)
5. При всяка извършена продажба се издава документ, който удостоверява данните на продажбата т.е., датата на продажбата, вида на стоката и т.н.
6. Петакс ЕООД има правото да променя цените по своя преценка и по всяко време без да дължи предварително уведомяване и информиране на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора(сделката). При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Петакс ЕООД има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.
Съобщението за намаление на цените се прави по начина, регламентиран в чл.64, точка 1 ЗЗП – "чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана". Посоченото съобщението не може да бъде прилагано за период, по-дълъг от един месец и по-кратък от един работен ден. При визираните в чл.66 от ЗЗП условия, съобщението за намаление на цените може да обхваща и период, по -дълъг от един месец, но не повече от 6 месеца.

7. Вие като Потребители, имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоката в случай, че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на опаковката им и във вида, в който е получена стоката, и условията по чл.55 от ЗЗП. В този случай Потребителят не е длъжен да посочва причина за отказа си, както и не дължи обезщетение или неустойка. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на КУПУВАЧА(Потребителя). Потребителят няма право на отказ, когато се касае за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира.

При връщането на стока, Потребителят заплаща транспортните разходи и се възстановява само сумата за продуктите. Не се възстановява сумата по транспортните разходи.

8. В случаите, когато е закупена дефектна стока и Потребителят е установил това в рамките на 24 часа от получаването на същата, Петакс ЕООД има правото да предложи или да замени дефектната стока или да възстанови заплатената за нея стойност. Дефектна е всяка стока, която не отговаря на общоприетите очаквания за обичайна употреба по смисъла на чл.132 от ЗЗП. В случаите, в които Потребителят е закупил стока, несъответстваща на характеристиките, посочени в този сайт, Петакс ЕООД е задължен да възстанови заплатената от потребителя сума. Потребителят има задължението да предаде стоката в ненарушен търговски вид и опаковка.

9. Потребителят има право да разглежда, зарежда и съхранява информация от сайта само и единствено с лична и нетърговска цел. Материалите на онлайн магазина, включително всички текстове, изображения, знаци, символи, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всяка извършена от Потребител промяна на материалите в сайта и/или копирането им, и/ или публичното им разпространение с цел каквато и да било обществена или търговска цел, ще бъде третирана като нарушение на авторското право, правата върху търговски марки или други законови разпоредби. Цитираните в сайта марки и фирмени знаци са собственост на съответните фирми и организации.

10. Потребителят няма право да използва сайта, за да изпраща или предава заплашващи, оклеветяващи, нараняващи, неприлични, порнографски или други материали, чието съдържание е незаконно. В тази връзка Петакс ЕООД, не носи наказателна отговорност и не дължи никакви обезщетения за тези материали.